Lierne Tre hjelper deg med å fjerne treet før neste storm gjør det!

  • Vi tilbyr profesjonell hjelp med fjerning av tre i hage, park eller langs vei

  • Våre ansatte har i 2013 gjennomført kurs i Treklatring/felling i regi av Antons Timber
  • Lang erfaring med felling av trær langs strømførende ledninger og i boligfelt

  • Tilbud om fjerning av stubber med stubbefreser

Trefelling ved Høyspentlinje

Trefelling ved Høyspentlinje