Lierne Tre har siden 2006 arbeidet med linjerydding for NTE Nett.

  • Hogst og rydding i høy- og lavspentnettet

  • Hogst av nye linjetraseer, og utvidelse av eksisterende høyspentlinjer

  • Framkjøring av virke med snøscooter og traktor.

  • Avtale med skogsentreprenør Lierne Utmarksservice AS ved maskinell avvirkning

  • Ansatte har sikkerhetskurs for skogrydding jfr REN-blad 2024

  • Vi har også utført rydding langs vei og jernbane, og har sikkerhetskurs for slikt arbeid

 

Linjerydding ved Tunnsjøen

Linjerydding ved Tunnsjøen