Kapping av tre fra toppen

Kapping av tre fra toppen

 

 

Linjeryddere ved Tunnsjøen

Linjeryddere ved Tunnsjøen

 

 

Tømmertransport med snøscooter

Tømmertransport med snøscooter

 

 

Trefelling på Namsskogan

Trefelling på Namsskogan

 

Veirydding i Snillfjord

Veirydding i Snillfjord

 

 

Kubbing fra toppen

Kubbing fra toppen

 

Fjerning av greiner

Fjerning av greiner