HSV-tjenester

Vi har i Lierne Tre AS fem godkjente hovedsikkerhetsvakter med erfaring opp til 5 år. Våre hovedsikkerhetsvakter har vært med på prosjekter for BaneNOR over store deler av landet. De har erfaring fra de fleste tjenester som utføres på og ved jernbanesporet.

Hvorfor velge oss for jobben? Sikkerhet først!

Vi har mannskap som er kurset og har har mange års erfaring innen fagområdet. Lierne Tre AS er en bedrift med fokus på kvalitet og sikkerhet i vår utførelse av oppdrag. Det er viktig for oss at kundens krav blir oppfylt på en hensiktsmessig og god måte. Vi etterstreber å levere et perfekt resultat med tanke på kvalitet og HMS.

Arbeid langs sporet under ulike terreng, vær- og føreforhold

Vi har lang erfaring med arbeid i store og åpne området, samt i trange og mer krevende områder langs jernbanesporet. Våre hovedsikkerhetsvakter og mannskap har erfaring med jobber fra ulike terreng, vær- og føreforhold. De er gode på risikovurderinger ut ifra de omgivelser og forhold jobben skal utføres under. Bedriften har ikke vært utsatt for alvorlige hendelser under sin jobb langs sporet.

HSV-vakt
Ettervekst langs jernbanelinje

Arbeid langs jernbanesporet

Vi har drevet med rydding på BaneNOR sin eiendom langs jernbanesporet i mange år, se referanse. Langs jernbanesporet utfører vi alt fra hogst, ettervekst og flising til sprøyting av uønskede arter, grøfterenks, smådelebytte og sikringshogst ved klatring. Våre hovedsikkerhetsvakter er med på å gjøre denne jobben sikker for vårt mannskap og oppdragsgiver.