Trefelling

Våre ansatte er kurset innen klatring i tre og fjell. Vi har spesialisert oss på å felle ned tre ved å klatre opp i treet, for så å felle det ned i biter fra toppen. Ved trefelling i boligfelt, langs vei/jernbane eller andre trange områder er dette den sikreste måten å felle ned et tre på.

Hvorfor velge oss for jobben? Sikkerhet først!

Vi har mannskap som er kurset og har har mange års erfaring innen fagområdet. Lierne Tre AS er en bedrift med fokus på kvalitet og sikkerhet i vår utførelse av oppdrag. Det er viktig for oss at kundens krav blir oppfylt på en hensiktsmessig og god måte. Vi etterstreber å levere et perfekt resultat med tanke på kvalitet og HMS.

Trefelling ved klatring

Vi har snart 10 års erfaring med trefelling ved klatring. Vårt mannskap er kurset og har erfaring innen treklarting og fjellklatring. Gjennom flere av våre tidligere prosjekter har vi utført trefelling og fjerning av vegetasjon ved hjelp av sikring og klatring i både trær og fjell. Bedriften har godkjent og sertifisert utstyr for å utføre alle slags klatreoppdrag i tre og fjelI. I vårt mannskap har vi en utdannet arborist som er spesialist på trepleie og trefelling ved klatring. Han er også kursholder innen treklatring og sertifisert til å godkjenne klatreutstyr.

På tur opp i tre for å felle ned fra toppen.