Linje-, vei- og jernbanerydding

Vi har lang erfaring og god kunnskap innen rydding av skog og vegetasjon langs både vei, jernbanespor og strømførendelinjer. Vårt mannskap utfører en sikker jobb med meget god kvalitet. Bedriften har maskiner og utstyr som er tilpasset de oppgaver vi driver med og tilfredsstiller de krav som stilles for bransjen.

Hogst og rydding i høyspent-, lavspent- og regionalnettet

Hogst og vegetasjonsrydding langs jernbanesporet

Framkjøring av virke med snøscooter og traktor.

Hvorfor velge oss for jobben? Sikkerhet først!

Vi har mannskap som er kurset og har har mange års erfaring innen fagområdet. Lierne Tre AS er en bedrift med fokus på kvalitet og sikkerhet i vår utførelse av oppdrag. Det er viktig for oss at kundens krav blir oppfylt på en hensiktsmessig og god måte. Vi etterstreber å levere et perfekt resultat med tanke på kvalitet og HMS.

Hogst og rydding i trange og farlige områder

Vi har lang erfaring med hogst og rydding i store og åpne området, samt i trange og mer krevende områder. Om det er ved sjø og strand eller høyt til fjells tre/vegetasjon skal fjernes har vi utstyr som passer godt uansett hvilke område vi er utplassert i. Vårt mannskap er kurset og har erfaring innen treklarting og fjellklatring. Gjennom flere av våre tidligere prosjekter har vi utført trefelling og fjerning av vegetasjon ved hjelp av sikring og klatring.

Nedkapping ved klatring